Jabolka in hruške posavskih likovnikov

produkcija Videokom
Davor A. Lipej