O društvu

Logotip Društva likovnikov BrežiceDruštvo likovnikov Brežice s skrajšanim nazivom Društvo DLB se lahko pohvali z že več kot 55 leti delovanja. V že porumeneli knjigi vtisov piše, da so daljnega leta 1962 prvič skupinsko razstavljali štirje likovniki: Mirko Bogovič, Bojan Horvatič, Anton Jokobič in akademski slikar Petrovič. Leta 1964 je pet likovnikov; Mirko Bogovič, Vlado Cedilnik – strokovni vodja, Bojan Horvatič, Nedeljko Ivkovič in Krešo Tomin ustanovilo društvo pod imenom Klub likovnikov Brežice. Leta 1975 so člani Klub likovnikov preimenovali v Društvo likovnikov Brežice. Strokovni vodja je bil takrat nekaj let akademski slikar Anton Miklavžin.

Društvo likovnikov Brežice je kot predsednik vodil Bojan Horvatič in to celih 30 let. Za svoje predano vodenje likovnega društva je prejel Prešernovo in občinsko priznanje za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Predsedovanje je nato prevzela Milena Gramc, ki je leta 2004 za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture prejela bronasto odličje.

Cilji in naloge društva so predvsem ustvarjanje, izobraževanje ter razvijanje delovanja na področju kulturno umetniških dejavnosti, ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter varovanje okolja na območju svojega delovanja in širše. Društvo DLB si je zastavilo obširen program s poudarkom na izobraževanju, področje izobraževanja pa prilagaja željam in potrebam članov društva. Izobraževanja vodijo priznani mentorji, nekateri med njimi so tudi člani društva.
Dolgoletni mentor društva je tudi njegov soustanovitelj in danes častni član društva Vlado Cedilnik. Člani se udeležujejo tudi izobraževanj izven društva, na tečajih v organizaciji JSKD, v drugih ustanovah ter pri drugih priznanih mentorjih v Sloveniji.

Društvo ima likovno in keramično sekcijo. V likovni sekciji se je v zadnjem obdobju oblikovala skupina grafikov, ki posega po različnih grafičnih tehnikah in izvirnih predstavitvah. Keramična sekcija ima korenine v letu 2007, ko je društvo začelo z izobraževanjem v obliki letnih tečajev in delavnic, kar v razširjeni obliki uspešno izvaja še danes.

Društvo letno pripravi več skupinskih in individualnih razstav, člani pa se uspešno predstavljajo s svojimi deli tudi v okviru razpisov in natečajev izven društva. Člani društva se letno udeležijo več likovnih kolonij z namenom ustvarjanja, učenja in druženja. Za druženje članov poskrbi društvo tudi z organiziranjem srečanj, običajno pa je prijetno druženje članov ob otvoritvi razstav društva. Enkrat letno v mesecu januarju se na zboru članov predstavijo smernice delovanja društva za tekoče leto.

Leta 2006 je društvo prvič izdalo interno glasilo BLIK (Brežiški likovniki), ki izhaja po potrebi z namenom obveščanja članov.

Od Občine Brežice je društvo dobilo v uporabo učilnico v kateri se odvijajo tečaji, v Mestni hiši in v sejni sobi Upravne enote pa možnost razstavljanja. Društvo razstavlja tudi drugje v mestu Brežice, za kar se vsem ustanovam in pravnim osebam iskreno zahvaljuje. V Društvu likovnikov Brežice je delovalo že več kot 140 članov. Društvo je s svojimprispevkom v likovnih vrednotah predalo kulturnemu življenju v naši občini neminljivo zapuščino, iz katere marsikateri član izstopa kot odličen in cenjen likovnik.

Brežice, 2020

Statut Društva likovnikov Brežice 02.07.2020.pdf

Vodstvo Društva likovnikov Brežice v obdobju 2020-2021
Upravni odbor

Predsednica: Zlatka Vučinić
Podpredsednica: Kristina Bevc
Predsednik likovne sekcije: Anton Zorko
Predsednica keramične sekcije: Alenka Venišnik
Tajnica: Andreja Komočar (namestnica Tatjana Potokar)
Blagajničarka: Tanja Kržan
Član: Jelka Helena Frešer

Nadzorni odbor: Mija Baškovč, Olga Piltaver, Metka Vimpolšek
Častno razsodišče: Marko Zupančič, Edith Lukež, Branka Benje

Društvo likovnikov Brežice
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice
TRR: SI56 6100 0001 1614 351 (odprt pri Delavski hranilnici)

Davčna številka: 59674962