Brežiški likovniki o Bizeljskem

BIZELJSKO – V brežiški občini – v Dobovi in Brežicah – že vrsto let delujeta skupini ljubiteljskih likovnikov.