Tečaj unikatnega oblikovanja keramike 2011

Tečaj oblikovanja keramike Tečaj oblikovanja keramike

Tečaj bo razdeljen po skupinah in sicer ob sobotah in nedeljah ter ob torkih in sredah (razpisan je tudi en četrtek).

Prvi del tečaja bo izveden v maju in v prvi polovici junija, drugi del, na katerem bomo glazirali izdelke in jih tudi dokončali, pa v avgustu ali najpozneje v začetku septembra po dogovoru z udeleženci tečaja.

Zaradi občinskega zmanjšanja našega proračuna smo količino gline omejili na 5 kg na udeleženca, priznanih imamo namreč samo 200 ur letno. Udeleženci tečaja bodo za ceno 25 eur dobili 5 kg gline, peko izdelkov, glaziranje in ponovno peko izdelkov ter strokovno pomoč.
Po sklepu občnega zbora vsak udeleženec plača še dodatnih 10 eur kotizacije. Plačilo se izvede prvi dan prihoda na tečaj.

Možno je ustvarjati tudi z več gline, vendar vsakih dodatnih 5 kg gline stane 75 eur (v ceno je všteto vse zgoraj navedeno + mentorske ure).

Za izdelke, ki se bodo odnašali domov in se ne bodo glazirali ali pekli v sklopu tečaja, ostane cena nespremenjena.

Vsi udeleženci tečaja morajo biti naši člani.

Tečaj ni primeren za otroke. Za malico poskrbi vsak sam. Tudi letos se bo tečaj odvijal na Bojsnem 33, pod mentorskim vodstvom Nevenke Ruškovič.

Izpolnjene prijavnice pošljite najpozneje do 5.5.2011 na naslov:

Karmen Kelher
Mrzlava vas 7
8262 Krška vas

Prijavnica za tečaj unikatnega oblikovanja keramike