Tečaj unikatnega oblikovanja keramike 2009

Tečaj oblikovanja keramike Tečaj oblikovanja keramike

DLB razpisuje tečaj oblikovanja unikatne keramike. Tečaj bo razdeljen po skupinah in sicer ob sobotah in nedeljah ter od ponedeljka do četrtka.Prvi del tečaja bo izveden v juniju in v prvi polovici julija, drugi del (na katerem bomo izdelke dokončali) ob koncu julija in v začetku avgusta, po dogovoru z udeleženci tečaja.Na tečaju se dobi glina in pripomočki za ustvarjanje. In sicer:

10 kg gline po ceni 40 € / na osebo
ali
20 kg gline po ceni 80 € / na osebo

V ceno je všteta glina, glaziranje in peka izdelkov iz le te. Plačilo se izvede prvi dan prihoda na tečaj.
Za izdelke, ki se ne bodo glazirali ali pekli v sklopu tečaja cena ostane nespremenjena.

Tečaj ni primeren za otroke. Za malico poskrbi vsak sam. Tečaj se bo odvijal na naslovu Bojsno 33. (na Bojsnem)