JSKD LJ: Likovna dejavnost JSKD / jesen 2019

Razno Razno

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti 
vabi k vpisu v

L I K O V N A I Z O B R A Ž E V A N J A

jesen 2019 / oktober – december 2019

  •  programi so namenjeni odraslim; dijakom, študentom, pedagogom, ustvarjalcem.
  • Nekateri programi zahtevajo določeno predznanje. Pozorno preberite in se prijavite samo, če res izpolnjujete pogoje.
  • Prijava je možna samo prek spletne prijavnice. Prijavnice bodo predvidoma aktivirane 30. 8. 2019 ok. 13. ure. Za podrobnejše razpis s prijavnicami sledite povezavi: http://www.jskd.si/likovna-dejavnost/izobrazevanje/uvod_izobrazevanje_likovna.htm
  • Prijavnico izpolnite najkasneje datuma, navedenega v razpisu posamezne delavnice.
  • Število udeležencev je omejeno. Po zaključku prijav vam bomo poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami. Če bo prijav premalo, bomo tečaj oziroma delavnico odpovedali. Če bo prijav več, kot je prostih mest, bodo imeli prednost prej prijavljeni.
  • Predračun in položnico za plačilo kotizacije boste prejeli približno deset dni pred začetkom izobraževanja.
  • V kotizacijo je vključena šolnina, material in davek na dodano vrednost. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja.
  • Če se boste prijavili, kasneje pa ugotovili, da se delavnice ne morete udeležiti, odpovejte takoj.
  • Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, če predložite zdravniško potrdilo.
  • Udeleženci delavnic za svojo varnost odgovarjate sami. Priporočamo, da imate urejeno nezgodno zavarovanje.

 

Celoletni tečaji risanja

 

UVOD V VEŠČINO RISANJA
Ob ponedeljkih, od 18.00 do 19.45, od 14. oktobra 2019 do 25. maja 2020
Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5, Ljubljana
Mentor: akademski slikar Tone Rački
Kotizacija: 190€
Rok prijave: 22. september 2019
Izobraževanje je namenjeno uvajanju v študijsko risanje po naravi, vajam v risanju oglatih,
oblih in okroglih teles v prostoru v različnih položajih ter razvijanju posebnega,
likovnega načina opazovanja.

 

 

NADALJEVALNI TEČAJ RISANJA (2 termina)
Ob torkih, od 18.00 do 19.45, od 15. oktobra 2019 do 26. maja 2020
Ob četrtkih, od 18.00 do 19.45, od 17. oktobra 2019 do 28. maja 2020
Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5, Ljubljana
Mentor: akademski slikar Tone Rački
Kotizacija: 190€
Rok prijave: 22. september 2019

Tečajniki, ki so predhodno obiskovali Uvod v veščino risanja, lahko nadaljujejo in poglabljajo veščino
risanja predmetov, lahko pa si izberejo enega od programov za razvijanje posebnih veščin:
 risanje prostora s pomočjo linearne perspektive
 prikazovanje volumna s pomočjo senčenja
 risanje človeške ali živalske figure
 risanje rastlin in cvetja
 risanje krajine

 

predavanje DEKORACIJA V SODOBNI KERAMIKI
11. oktober 2019, ob 16.00
Mala dvorana JSKD Skladovnica, Beethovnova 5, Ljubljana
Predavatelj: prof. Velimir Vukićević
Kotizacija: brezplačne vstopnice; rezervacija in informacije do 10. oktobra 2019
na: 01 24 10 515 / monika.ivancic-fajfar@jskd.si,

Velimir Vukićević, mednarodno priznani umetnik ter dolgoletni profesor na Fakulteti uporabnih
umetnosti v Beogradu, bo oktobra 2019 gostoval v Ljubljani. Poleg predavanja, kjer bo predstavil
tehnike dekoracije, se lahko udeležite tudi strokovne delavnice (do 6 udeležencev) v organizaciji Juha studio keramike.

 

Strokovna delavnica (v organizaciji Juha studio keramike)
12. in 13. oktober 2019
Juha studio keramike, Resljeva 10, Ljubljana
Mentor: prof. Velimir Vukićević
Cena: 160€ + ddv
Prijave in informacije: Bojana Ristevski, 068 607 047 / juhakeramika@gmail.com

 

likovna delavnica PORTRET
12. in 13. oktober 2019, od 10.00 do 18.00
Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5, Ljubljana
Mentor: magister slikarstva Boštjan Plesničar
Kotizacija: 70€
Rok prijave: 22. september 2019
Zaradi velikega zanimanja v spomladanskem terminu ponovno razpisujemo
likovno delavnico Portret. Program obsega spoznavanje anatomije obraza
in fiziognomije portretiranca na osnovi fotografije
ter risanje ali slikanje portreta.

 

likovna delavnica SPOZNAVANJE IN MEŠANJE SLIKARSKIH BARV
8. november od 15.00 do 18.00 ter 9. in 10. november 2019, od 10.00 do 18.00
Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5, Ljubljana
Mentor: akademski slikar Tone Rački
Cena: 85€
Rok prijave: 20. oktober 2019
Tečaj obsega vaje v spoznavanju značilnosti slikarskih barv, barvnih odtenkov in vaje v mešanju barvnih pigmentov. Predznanje ni potrebno.

 

likovna delavnica SIMBOLIKA ČRTE IN BARVE
23. in 24. november 2019, od 10.00 do 18.00
Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5, Ljubljana
Mentor: akademski slikar Matej Metlikovič
Kotizacija: 70€
Rok prijave: 10. november 2019
Delavnica obsega teoretično predstavitev teme ob primerih iz sveta likovne umetnosti in
praktične vaje. Udeleženci bodo raziskovali simbolne vrednosti likovnih prvin črte (risbe)
in barve ter njuno uporabo pri ustvarjanju likovnih kompozicij.

 

kiparska delavnica MALA PLASTIKA: PROPORC
7. in 8. december 2019, od 10.00 do 18.00
Likovna delavnica JSKD, Beethovnova 5, Ljubljana
Mentorica: akademska kiparka profesorica Dragica Čadež Lapajne
Kotizacija: 80€
Rok prijave: 24. november 2019
Na kiparski delavnici se bodo udeleženci spoznali z zakonitostmi oblikovanja v glini ter z modeliranjem človeške figure v realističnem in svobodnem proporcu.

 

Pa še nekaj drugih informacij …

 

GEOFORMA
Razstava produkcije 33. Likovne delavnice Šmartno 2019
5.–30. september 2019, Velenjski grad, Muzej Velenje
http://www.jskd.si/likovna-dejavnost/izobrazevanje/2018_19/likovna_smartno_19_razstava.htm

 

NIP UMETNOST
Od zgodbe do knjige (literarna in likovna dejavnost)
Izobraževanja za mentorje kulturnih skupin in učitelje neobveznega izbirnega predmeta umetnost 21. in 22. september 2019
Podrobnejše informacije bodo naknadno objavljene na spletni strani JSKD

 

RAZPIS – SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV ZA DELO V KULTURI
Prijave do 15. september 2019
http://www.jskd.si/financiranje/ess/2019/razpis_subvencije_2019_4.htm

 

RAZPIS – DODATNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO V KULTURI
Prijave do: 15. oktober 2019
http://www.jskd.si/financiranje/ess/2019/razpis_izobrazevanje_2019_3.htm

 

Želim vam ustvarjalno jesen in vas lepo pozdravljam!

Monika Ivančič Fajfar
Producentka za področje likovne dejavnosti