O društvu

V občini Brežice delujeta dva likovna društva: Likovno društvo Dobova in Društvo likovnikov Brežice, ki je po letih starejše in se lahko pohvali z že več kot 45 leti delovanja. V že porumeneli knjigi vtisov piše, da so daljnega leta 1962 prvič skupinsko razstavljali štirje likovniki: Mirko Bogovič, Bojan Horvatič, Anton Jokobič in akademski slikar Petrovič. Leta 1964 je pet likovnikov; Mirko Bogovič, Vlado Cedilnik – strokovni vodja, Bojan Horvatič, Nedeljko Ivkovič in Krešo Tomin ustanovilo društvo pod imenom Klub likovnikov Brežice. Leta 1975 so člani Klub likovnikov preimenovali v Društvo likovnikov Brežice. Strokovni vodja je bil takrat nekaj let, akademski slikar Anton Miklavžin.

Društvo likovnikov Brežice je kot predsednik vodil Bojan Horvatič in to celih 30 let. Za svoje predano vodenje likovnega društva je prejel Prešernovo in občinsko priznanje za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Predsedovanje je nato prevzela Milena Gramc. Najprej je v društvu delovala kot tajnica, kasneje pa dva mandata kot predsednica. Leta 2004 prejme bronasto odličje za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Društvo sta kasneje vodili po en mandat Mojca Planinc, nato Metka Vimpolšek.

Sedanje vodstvo DLB je zastavilo obširen program s poudarkom na izobraževanju, le-ta se prilagajajo željam in potrebam članov likovnega društva. Izobraževanja spomladi in v jeseni vodi dolgoletni mentor društva Vlado Cedilnik. Enkrat letno se udeležimo izobraževanja pod mentorstvom Rajka Čubra. Izobraževanja občasno vodi tudi Cvetka Miloš. Člani se udeležujejo tudi izobraževanj v Ljubljani, na tečajih v organizaciji JSKD OI Ljubljana. V letu 2007 smo začeli tudi z izobraževanjem na področju unikatne keramike pod mentorstvom Nevenke Ruškovič.

Društvo letno pripravi več skupinskih razstav. Člani društva se letno udeležijo večih likovnih kolonij z namenom ustvarjanja, učenja in druženja. Za druženjev članov poskrbi društvo tudi z organiziranjem piknika enkrat letno. Enkrat letno pa se predstavijo tudi smernice delovanja za tekoče leto v mesecu januarju na občnem zboru.

Leta 2006 je društvo prvič izdalo interno glasilo BLIK (Brežiški likovniki), ki izhaja po potrebi z namenom obveščanja članov.

Od Občine Brežice je društvo dobilo v uporabo učilnico v kateri se odvijajo tečaji, v Mestni hiši in v sejni sobi Upravne enote pa možnost razstavljanja.

V Društvu likovnikov Brežice je delovalo že več kot 120 članov. Društvo je s svojim prispevkom v likovnih vrednotah predalo kulturnemu življenju v naši občini neminljivo zapuščino, iz katere marsikateri član izstopa kot odličen in cenjen likovnik.

Statut Društva likovnikov Brežice 02.07.2020.pdf

Vodstvo Društva likovnikov Brežice

Predsednica: Zlatka Vučinić
Podpredsednica: Tatjana Potokar
Predsednik sekcije slikarstvo: Anton Zorko pomočnica: Meta Kuplenik
Predsednica sekcije keramika: Helena J. Frešer; pomočnica: Mija Baškovč
Tajnica: Ana Kunej
Blagajničarka: Tanja Kržan
Nadzorni odbor: Tadej Baškovč, Tatjana Potokar in Slavka Klemenčič
Disciplinska komisija: Ana Mamilovič, Edith Lukež in Marija Jerič

Društvo likovnikov Brežice
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice
TRR: SI56 6100 0001 1614 351 (odprt pri Delavski hranilnici)

Davčna številka: 59674962